Zásadovost našeho MZV

Před časem Ukrajina zveřejnila novelizaci svého zákona o statusu válečných veteránů. Tato novela prohlašuje všechny příslušníky Ukrajinské povstalecké armády (UPA) a mimo jiné také Organizaci ukrajinských nacionalistů (OUN), včetně jejích ozbrojených složek, za bojovníky „… za nezávislost Ukrajiny ve 20. století …“. Tento zákon oficiálně povyšuje ukrajinského nacionalistu a válečného zločince Stepana Banderu za národního hrdinu a jeho hrdlořezy z doby 2. světové války, ale i ve dvou poválečných letech za bojovníky za nezávislost Ukrajiny.

Naše MZV v čele s T. Petříčkem (ČSSD) oznámilo, že tento akt je vnitřní záležitostí Ukrajiny.

Abychom si dali věci do souvislostí, musím nejprve připomenout několik faktů o S. Banderovi. Ten se narodil v roce 1909 v Haliči. Již v mládí se politicky angažoval a byl členem Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN), která kromě politického boje používala k prosazování svých politických cílů i teroristické akce, včetně atentátů. A to nejen na představitele polské politické scény, ale také na občany, kteří byli neloajální k OUN v Polsku. Za tuto činnost byl v roce 1934 odsouzen polským soudem k trestu smrti, který mu byl později změněn na doživotní trest vězení.

Po napadení Polska fašistickým Německem se dostal z vězení. V roce 1941 (opět již stál v čele OUN) vyhlásil ve Lvově samostatný ukrajinský stát. Byl zatčen německými orgány a až do roku 1944 vězněn. Po svém propuštění se postavil do čela Ukrajinské povstalecké armády (UPA), která vznikla někdy v roce 1943 a bojovala za nezávislost Ukrajiny. Boj vedla proti všem, zejména však proti Polákům, ale také proti Rusům. S Němci někdy bojovala, jindy s nimi spolupracovala. V závěrečné fázi 2. světové války se UPA v čele s Banderou plně postavila na stranu fašistického Německa.

Nyní několik čísel

UPA v čele s Banderou vedla brutální válku především proti občanům Polska. Banderovci vraždili bezbranné obyvatelstvo zejména v prostoru Volyně. Tam masově vyvražďovali nejen Poláky, ale také Židy a Rusy. V červenci 1943 banderovské bandy přepadly přibližně 530 polských vesnic, kde povraždily okolo 17 000 vesničanů. V roce 1944 se hlavním operačním prostorem UPA stala oblast východní Haliče. Také zde došlo k masivnímu vyvražďování místních občanů.

Celkový počet obětí banderovských band (včetně zavražděných dětí a žen) se odhaduje v rozmezí 80 – 130 tisíci lidí. Ke konci 2. světové války, ale i po jejím skončení pokračovali banderovci v boji formou partyzánské války (a to až do roku 1947). Činnosti banderovců nebyla ušetřena ani ČSR.

Jak to vnímá naše MZV

A nyní se dozvídáme od našeho MZV vedeného T. Petříčkem (ČSSD), že legalizace těchto válečných zločinů, že legalizace těchto zvěrstev je jen a pouze vnitřní záležitostí Ukrajiny. Že takováto „hodnotová orientace“ Ukrajiny nemá vůbec nic společného s EU, do které chce Ukrajina vstoupit. Ministr T. Petříček nám radí, že před fašizací Ukrajiny máme zavírat oči, protože se nás to vůbec netýká!

Zarážející je toto prohlášení MZV ještě z dalších důvodů. Proč by například nemohlo být vnitřní záležitostí připojení Krymu k RF (realizované na základě regulérního referenda) vnitřní záležitostí těchto dvou států? Proč byly vyhlášeny sankce proti RF a ČR se k nim velmi rychle připojila? Proč zajetí ukrajinských námořníků, kteří nezákonně vnikli do výsostných vod RF, není vnitřní záležitostí RF a opět se mu hrozí dalšími sankcemi? Proč boj Talibánu proti, z hlediska mezinárodního práva nezákonné války USA a jejich spojenců není jen vnitřní záležitostí Afghánistánu, ale ČR se po boku USA této války aktivně účastní? Proč …. Takových proč bych mohl uvést celou řadu. Vždyť od založení vojenské organizace NATO jen USA vedly skoro 70 nezákonných válek. Válek v rozporu s mezinárodním právem. Proč k těmto nezákonnostem naše MZV mlčí? Že by T. Petříček chodil na konzultace o používání dvojího metru na ambasádu USA, které s dvojím metrem mají dlouhodobé a bohaté zkušenosti?

Politiků s ohebnou páteří jsme si užívali velmi dlouho. Bohužel, ani v posledních 30 letech nemůžeme konstatovat, že se naši politici naučili stát rovně. Moc prostě korumpuje. Nezbývá nic jiného, než doporučit premiérovi A. Babišovi, aby si udělal ve vládě pořádek. Vždyť takových podrazů ministr Petříček, za tu krátkou dobu co je ve funkci, udělal již několik. Stačí připomenout jeho podpis pod Gobálním kompaktem o uprchlících. Politici jsou totiž zodpovědní svým voličům. Pochybuji o tom, že stávajícím politikům dali voliči mandát k tomu, aby takovýmto způsobem hazardovali s ČR.

Pokud budou vláda a poslanci dále spravovat ČR takovým způsobem jako v posledních letech, nezbyde nám občanům asi nic jiného, než vyjít do ulic a žádat předčasné volby. Občan není ovce a trpělivost není nekonečná.

Ladislav Petráš

Prosinec 2018