Finanční dar hnutí BOS

Každé politické hnutí, nebo strana je závislé na finančních darech. Budeme Vám velmi zavázáni když budete chtít podpořit naší činnost formou finančního daru. Jelikož ale dary a všechny příjmy musí být v souladu se zákonem přesně zadokumentovány, prosíme Vás o:

1) stažení a vyplnění jednoho z informačních formulářů:

  • Informační formulář ve formátu Word (vyplnit na PC, a odeslat emailem) Chci poskytnout dar
  • Informační formulář ve formátu PDF (vytisknout, vyplnit perem a naskenované odeslat emailem, nebo poštou na adresu: Jiří Husák – tajemník hnutí BOS, Ohradní 1343/21, 140 00 Praha 4) Chci poskytnout dar

2) zaslání na email financnidar@hnutibos.cz , nebo korespondenční adresu: Jiří Husák – tajemník hnutí BOS, Ohradní 1343/21, 140 00 Praha 4

Po přijetí Vašeho emailu se Vám ozve náš odpovědný zástupce, který s Vámi uzavře darovací smlouvu. Pozor! Finanční obnos lze zaslat až po podpisu darovací smlouvy.

Bankovní spojení: 2001476384/2010 (transparentní účet)

Vzory smluv naleznete pod tímto textem. Darovací smlouvu je třeba doplnit o Vaše údaje, třikrát vytisknout, podepsat a odeslat hnutí BOS k potvrzení. Na formě doručení se s Vámi domluví náš odpovědný zástupce.

  • Vzorová smlouva ve formátu Word (vyplnit na PC, podepsat, naskenovat a odeslat emailem) Darovací smlouva
  • Vzorová smlouva ve formátu PDF (vytisknout, vyplnit perem, podepsat a naskenované odeslat emailem, nebo originál poslat poštou na korespondenční adresu: Jiří Husák – tajemník hnutí BOS, Ohradní 1343/21, 140 00 Praha 4) Darovací smlouva

Vyplněnou a podepsanou smlouvu zašlete dle instrukcí na email financnidar@hnutibos.cz , nebo korespondenční adresu: Jiří Husák – tajemník hnutí BOS, Ohradní 1343/21, 140 00 Praha 4

Dar může být poskytnut bezhotovostním převodem. Při bezhotovostním poskytnutí daru uvede dárce své datum narození ve formátu RRMMDD jako variabilní symbol platby a do zprávy pro příjemce text, sestávající ze slova DAR a svého jména a příjmení, právnická osoba uvede do zprávy pro příjemce slovo DAR, svou obchodní firmu nebo název a IČ jako variabilní symbol platby v souladu s ustanovením § 17b odst. 1 a § 19h odst. 1 písm. g) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Účel, tj. dar, platební transakce musí být v platebním příkaze uveden.

V případě, že finanční dar převodem na účet je určen výhradně pro volby do europarlamentu 2019, dárce uvede do zprávy pro příjemce: „Dar pro volby do EP 2019“.