Vysočina – Setkání s voliči

SETKÁNÍ S VOLIČI

Dne 21. 5. se setkali zájemci z Havlíčkova Brodu s některými kandidáty do Evropského parlamentu (EP) z našeho politického hnutí BOS. Besedy se zúčastnil exministr, diplomat a publicista J. Bašta, plk. Ing. M. Chocholáček a Ing. M. Šímová.

Hovořilo se nejen o programu, s nímž jde BOS do voleb, ale také o tématech, která se týkají bezpečnostní situace v Evropě a blízkém okolí. Mimo jiné se diskutovalo i o politice „dvojího metru“ a možných důsledcích této politiky a o dalších tématech. Zajímavým a fundovaným způsobem odpovídal J. Bašta na dotazy k vývoji situace na Ukrajině a v RF. Stranou nezůstala ani problematika migrace a její řešení v rámci EU. Samozřejmě padaly i otázky, které se týkaly naší vnitřní bezpečnosti, včetně stavu v AČR. Prostě, otázek bylo hodně a času, tak jako vždy, málo.

Dovolte, abych poděkoval organizátorům za přípravu této besedy a také účastníkům této besedy za fundované otázky, aktivitu a zájem, který projevili.