Regiony

Krajská organizace

Krajská organizace je organizační jednotkou na úrovni kraje, která sdružuje všechny místní kluby v daném kraji. Orgány krajské organizace jsou krajská konference a krajská rada. Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajská konference, kterou tvoří všichni delegáti místních klubů a členové krajské rady.