Prohlášení politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS)

Události posledních dnů nás opět přesvědčují o tom, že se radikálně mění atmosféra v naší společnosti. Naše občanská společnost se stává agresivnější. Dlouhodobá destruktivní politika některých parlamentních politických stran a řady našich politiků rozvracejí hodnoty, na kterých náš stát v roce 1918 vznikl. Pod vlivem těchto politických subjektů a jejich demagogií naše společnost hrubne, přestávají být respektovány zásady právního státu a demokracie.

Menšiny, které prohrály volby, nerespektují vůli většiny národa. Používají hesla plná slov o demokracii, lidských právech a zásadách právního státu a přitom si tyto zásady přizpůsobují svým soukromým účelům a potřebám (o odpovědnosti zpravidla mlčí). K tomu využívají v masové míře různá média včetně veřejnoprávních a služeb takzvaných investigativních novinářů. Tato skupina lidí nemá žádné morální zábrany. Zneužívá svého postavení a stavu v naší společnosti, kde pojmy, jako jsou odpovědnost a morálka se stávají neznámými. Pod hesly „Chceme právní stát“ odsuzují člověka, aniž by k tomu měli jakékoliv oprávnění, nebo důkazy. Socha se zavázanýma očima, která má znázorňovat spravedlnost, se pomalu, ale jistě stává symbolem toho, že není vidět na literu zákona a opět se zhasíná před spravedlností. Demokracie se pomalu, ale jistě mění v anarchodemokracii.

Vyzýváme naše politiky parlamentních politických stran, aby ustali ve své praxi, kdy upřednostňují své soukromé a partajní zájmy před zájmy společnosti. Vyzýváme je, aby přestali oslabovat náš stát, zejména v době, kdy situace v Evropě a ve světě je plná napětí a nepředvídatelného vývoje. Vyzýváme vás k tomu, abyste začali naši společnost spojovat a ne ji stavět proti sobě.

Ladislav Petráš

Ústřední rada politického hnutí BOS

Praha 16. listopadu 2018