Proč ta zášť?

Dne 3. 7. 2018 vyšel na webu Nová republika článek od M. Kollera, „Vláda velkého podrazu“. Musím přiznat, že články M. Kollera rád čtu. Ne pro jejich někdy agresivní tón, ale pro jejich upřímnost, a pokud se jedná o vojenskou problematiku, tak také pro jejich fundovanost. Ve výše uvedeném článku jsou však pomíchána jablka s hruškami a je z toho tak trochu „koktejl“ nedefinovatelné chuti. I to se někdy stává.

Ale abych byl konkrétní. Asi uprostřed tohoto článku, kde se vzala, tu se vzala zmínka o BOS. BOS, to je nové politické hnutí s plným názvem: Bezpečnost, odpovědnost, solidarita. Toto hnutí vzniklo v roce 2017 a jako každá nová organizace si muselo projít svými „porodními bolestmi“. M. Koller konstatuje, že BOS je „… tvořený bývalými vojáky z povolání …“. Již v tom se však M. Koller mýlí. Politické hnutí BOS je otevřeným politickým hnutím. Jeho členem může být každý, kdo souhlasí s programem hnutí, každý bez ohledu na jeho profesi, každý kdo je vlastenec a chce pro tento náš národní stát (nebo alespoň pro to, co z něj zbylo) něco udělat. Hnutí BOS tedy nepředstavuje úzkou „elitářskou“ profesní skupinku, ale sdružuje vlastenecky smýšlející občany.

Další mýlkou M. Kollera je to, že kádruje členy politického hnutí BOS. Píše, že: “… Filip (předseda KSČM, poznámka autora) je velký přítel jednoho z lídrů BOS, plukovníka v záloze, či výslužbě Zbytka.“ Já nepátrám po tom, kdo je čí přítel, či nepřítel. Jen vím, že pan Zbytek není členem politického hnutí BOS.

Již vůbec nechci odpovídat na otázku M. Kollera o „komplotu Babiš – Hamáček a jejich hájení zájmů pod prapory Allbrightové, Bakaly, Pavla, Pocheho, Sorose či neziskovek“. Jen mu mohu doporučit, aby si přečetl program hnutí BOS. Také bych se rád Martina Kollera zeptal, jak mám: „… zdůvodnit podraz, který na členské základně a voličích KSČM a celém národu spáchal Filip? Není nakonec BOS také jen připravovaná SDK, která má podporovat eurokoncentrák, afroislámskou invazi a válku v Evropě výměnou za koryta svých šéfů? Nebudou se soudruzi důstojníci nakonec klanět Pavlovi, Stropnickému, Šlechtové a Metnarovi jako velkým vlastencům? Hodlají se páni, či soudruzi důstojníci vrhnout střemhlav s výkřiky „za vlast a koryta“ mezi Babišovy půlky? Bohužel i mezi vojáky se najdou bezcharakterní křiváci a podvodníci, jak jsem se v praxi přesvědčil ve vedení BOS.“

Pro soudné čtenáře chci uvést jen to, že hnutí BOS neintrikuje, nemá žádné zastoupení, ani nespolupracuje se žádnou parlamentní politickou stranou. Nikomu se nehodláme klanět. Naopak, zastáváme názor, že náš národ musí stát, v čele s politickou reprezentací hrdě a s rovnou páteří. Bohužel, to nemůžeme konstatovat ani o naší vznikající vládě, ani o žádné z garnitur politických reprezentací posledních tří dekád. Nejsme napojeni na žádný penězovod ze státního rozpočtu, ani nemáme zastoupení v žádném státním, či jiném podniku.

Naším cílem je „běh na dlouhou trať“ – začít s čistým štítem v komunální politice. Tam, kde se poznají nejen schopnosti lidí, ale také jejich charaktery. Teprve poté, až naši členové projdou touto prověrkou, mohou vstoupit za podpory občanů do vyšších pater politiky. V senátních volbách v tomto roce chceme podpořit jen ty kandidáty, kteří mají důvěru občanů ve svém volebním okrsku a v předchozích letech tam odváděli poctivou práci v jejich prospěch.

Jediné, s čím souhlasím s panem M. Kollerem je to, že křiváci se najdou ve všech profesích, a bohužel i mezi vojáky. Jen bych se rád nechal od M. Kollera poučit o tom, v „…jaké praxi…“  se M. Koller přesvědčil o těch „křivácích“ ve vedení BOS.

Ladislav Petráš – předseda hnutí BOS