Podle činů poznáte je!

Mnozí mnohé slibují, ale nedělají nic. Zejména před volbami. Pražská kavárna v takové době trpívá slovními průjmy a myšlenkovou zácpou. Sluníčkáři, presstituti a další vlastizrádci bývají postiženi syndromem inverze vnímání, kdy bílé nazývají černým, dobro zlem, pravdu lží, vlastenectví fašismem a úctu k tradičním hodnotám xenofobií.
Vše má na svědomí jakýsi virus duchovní retardace a mentální degenerace, který s oblibou napadá i politické strany. Marně však útočí na hnutí BOS (BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST,
SOLIDARITA), kde je nemilosrdně likvidován protilátkami zvanými osobní zkušenost, selský
rozum, nezávislé myšlení, úcta k vlasti a k tradičním hodnotám.

Že nemá BOS daleko od slov k činům, dokázal již několikrát. Naposledy koncem března 2019, dokonce před mini subjekt našel odvahu veřejně protestovat proti řádění exekutorů a zločinců v justici a policii. Tedy křiváků, kteří ve jménu chamtivosti dlouhodobě poškozují pověst svých čestných kolegů a ničí životy tisíců nevinných obětí.

Není náhodou, že BOS zcela otevřeně ve svém programu uvádí, že boj s justiční mafií považuje za jednu ze svých priorit. Stejně jako řešení řady dalších problémů, ke kterým se velké partaje raději vůbec nevyjařují a náramně dobře vědí, proč.

Máte-li nehezké zkušenosti s některými exekutorskými úřady nebo soudy a jinými orgány činnými v trestním řízení, kontaktujte politické hnutí BOS a podpořte ho způsobem, jaký uznáte za vhodný. BOS totiž vznikl pro vás a vlastně i z vás. A nikdy nebude rozhodovat o vás bez vás. Nevěříte? Nebo vkládáte znovu marné naděje do zaběhlých partají? Hledáte odpověď? Nuže – podle činů poznáte je! Tisíce let tento imperativ spolehlivě odhaluje to, co se s námi a kolem nás děje.

Ústřední rada BOS