O hnutí BOS

Politické hnutí „Bezpečnost, odpovědnost, solidarita“ vzniklo a bylo v dubnu 2017 zaregistrováno jako reakce na to, že pojmy jako „služba vlasti“, „bezpečnost občanů“, „odpovědnost ke své zemi“ nebo „solidarita“ postupně ztrácely svůj obsah a význam. Z toho ostatně vznikl i název hnutí.

Rozhodli jsme se oslovit občany České republiky a úspěšnou kandidaturou v parlamentních i komunálních volbách prosadit náš program. Toto rozhodnutí vzešlo z mnoha diskusí s našimi kolegy, bývalými i současnými příslušníky ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, členů různých profesních a zájmových klubů a spolků, jako jsou profesionální a dobrovolní hasiči, záchranáři a další spolky a sdružení. Lidí, pro které nebyly a nejsou výše uvedené pojmy cizími.

Máme už dost chaosu, který ovládl v uplynulých letech naši politickou, ekonomickou a bezpečnostní scénu. Nelíbí se nám systematická a promyšlená likvidace armády České republiky, policie, záchranné služby, nelíbí se nám lhaní politiků, vymýšlení pseudoproblémů, maskujících skutečné úmysly a kroky vládnoucích garnitur bez ohledu na stranickou příslušnost.

Odmítáme skryté podřizování České republiky cizí moci, obáváme se hrozeb plynoucích z nelegální migrace a mezinárodního terorismu, ze stále viditelnějšího působení islamistických fanatiků na území naší vlasti.

Odmítáme vysílání českých vojáků na nesmyslně předražené zahraniční mise za situace, kdy není zajištěna ani minimální obrana obyvatel České republiky a nejsou zajištěny ani naše státní hranice. Trváme v této věci na důsledném uplatňování znění Severoatlantické smlouvy o NATO.

Vadí nám korupce a přehlížení skutečných problémů občanů a pocit, že zákony platí jen pro někoho. Nemáme už důvěru k vrcholným politickým a státním strukturám, že myslí vážně řeči o zajišťování bezpečnosti nás občanů. Proto chceme mít politický vliv na řešení bezpečnosti naší vlasti. Chceme se aktivně a důstojně ucházet o podíl na politickém řešení a ovlivňovat kroky vedoucí k posílení bezpečnosti a suverenity České republiky a bezpečnosti občanů.

Domníváme se, že stát musí sloužit nám, občanům, a chránit nás v současné složité době. Máme právo žít svobodně ve svobodné zemi, nestrachovat se o své životy a o životy našich dětí, nestrachovat se o svůj majetek. Jako občané České republiky máme právo na důstojný a bezpečný život v naší společné zemi, máme právo žít zde v bezpečí a v míru. Uvědomujeme si však také svou odpovědnost vůči státu a povinnost se na naší ochraně aktivně podílet.

  • Budeme podporovat opatření k zajištění spolehlivé ochrany a obrany územní celistvosti a svrchovanosti České republiky jako základního předpokladu vnější i vnitřní bezpečnosti naší země a jejích občanů.
  • Budeme posilovat vzájemnou odpovědnost politiků, státních orgánů a občanů za řádné fungování státu a stav společnosti.
  • Budeme prosazovat a důsledně uplatňovat principy solidarity a spravedlnosti ve vztazích mezi občany a mezi občany a státem.

Oslovujeme a budeme oslovovat všechny občany České republiky, kteří si uvědomují reálné hrozby, vyplývající z chaosu v mezinárodních vztazích, z šíření mezinárodního terorismu, islámského radikalismu, nelegální migrace, kybernetických hrozeb a hrozeb masových epidemií. Naším cílem je posílení bezpečnosti, suverenity a důvěryhodnosti České republiky jak mezi občany, tak na mezinárodní úrovni.

Je na čase vzít svůj osud do vlastních rukou!

CHCEME JEDINÉ – BEZPEČNOU, ODPOVĚDNOU A SOLIDÁRNÍ ČESKOU REPUBLIKU, ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNÝ A KVALITNÍ ŽIVOT NÁS, JEJÍCH OBČANŮ!