Financování

BOS hospodaří transparentně. Má zřízeny v souladu se zákonem 4 účty, z toho 2 transparentní – č. ú. 2001476384/2010 dary a příspěvky ze  státního rozpočtu a č. ú. 2401476391/2010 volební. Za roky 2017 a 2018 vydalo výroční finanční zprávu, kterou publikuje na svých webových stránkách.

Hnutí se svými prioritami, zaměřenými na bezpečnost, odpovědnost a solidaritu
a snahou o radikální změnu přístupu k vnitřní i zahraniční politice potřebuje Vaši podporu. Pomožte nám ve snaze změnit Českou republiku k lepšímu a podpořte BOS příspěvkem na transparentní účet 2001476384/2010. Více najdete v záložce Zapojte se – Finanční dar hnutí BOS. 

Vážíme si každého finančního daru v jakékoliv výši. Finanční podpora hnutí BOS je podporou a investicí do budoucnosti České republiky.

Transparentní účty:

Chceme transparentnost u jiných, začínáme u sebe.

Účty vedeme u FIO banky, a.s.

Čísla účtů jsou:

2001476384/2010 – dary a státní příspěvky. Odkaz na účet.

2401476391/2010 – volební účet pro volby do Evropského parlamentu 2019. Odkaz na účet.

Informace pro členy hnutí: Číslo účtu pro členské příspěvky členů: 2901476398/2010

Výše členských příspěvků pro rok 2019 je stanovena na 200,- Kč ročně s termínem splatnosti do konce února 2019.