Celostátní program hnutí BOS

Politické hnutí BOS bude usilovat o upevňování vztahu občanů ke své zemi a pocitu jejich odpovědnosti za společnou budoucnost a život v míru. Jsme zastánci tradiční rodiny tak, jak je historicky chápána v naší evropské civilizaci. Jeho základním cílem je posílení suverenity, důvěryhodnosti a bezpečnosti České republiky i její občanů.