O nás

Před téměř dvěma roky jsme s několika přáteli založili spolek Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Mohli jsme se scházet u piva a nadávat na poměry, nebo se aktivně pokusit změnit politickou a bezpečnostní situaci v naší zemi, která se nám vůbec nelíbí. Po mnoha diskusích jsme se rozhodli pro druhou možnost.

Rozhodli jsme se oslovit občany ČR, prosadit náš program a vstoupit do poslanecké sněmovny v řádných volbách. Rozhodnutí vytvořit politické hnutí vzešlo z mnoha diskusí s našimi kolegy, bývalými i současnými příslušníky ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, členů různých profesních a zájmových klubů a spolků, jako jsou profesionální a dobrovolní hasiči, záchranáři a další spolky a sdružení. Lidí, pro které nebyly a nejsou pojmy jako „služba vlasti“, „bezpečnost občanů“, „odpovědnost ke své zemi“ nebo „solidarita“ cizími pojmy. Z toho ostatně vzešel i název našeho hnutí.

Máme už dost chaosu, který ovládl v uplynulých letech naši politickou, ekonomickou a bezpečnostní scénu. Nelíbí se nám systematická a promyšlená likvidace armády ČR, policie, záchranné služby, nelíbí se nám lhaní politiků, vymýšlení pseudoproblémů, maskujících skutečné úmysly a kroky vládnoucích garnitur bez ohledu na stranickou příslušnost.

Odmítáme skryté podřizování ČR cizí moci, obáváme se hrozeb plynoucích z nelegální migrace a mezinárodního terorismu, ze stále viditelnějšího působení islamistických fanatiků na území naší vlasti.

Odmítáme vysílání českých vojáků na nesmyslně předražené zahraniční mise za situace, kdy není zajištěna ani minimální obrana obyvatel ČR a nejsou zajištěny ani naše státní hranice. Trváme v této věci na důsledném uplatňování znění Severoatlantické smlouvy o NATO.

Odmítáme také trpně sledovat podřizování zbytků české armády německému velení ve jménu vytváření jakési evropské „superarmády“, jak se o to pokouší současné vedení ministerstva obrany.

Štve nás pokračující rozkrádání naší republiky, vadí nám korupce a přehlížení skutečných problémů občanů a pocit, že zákony platí jen pro někoho. Nemáme už důvěru k vrcholným politickým a státním strukturám, že myslí vážně řeči o zajišťování bezpečnosti nás občanů. Proto chceme mít politický vliv na řešení bezpečnosti naší vlasti. Chceme se aktivně a důstojně ucházet o podíl na politickém řešení a ovlivňovat kroky vedoucí k posílení bezpečnosti a suverenity ČR a bezpečnosti občanů.

Domníváme se, že stát musí sloužit nám, občanům, a chránit nás v současné složité době. Máme právo žít svobodně ve svobodné zemi, nestrachovat se o své životy a o životy našich dětí, nestrachovat se o svůj majetek. Jako občané ČR máme právo na důstojný a bezpečný život v naší společné zemi, máme právo žít zde v bezpečí a v míru. Uvědomujeme si však také svou odpovědnost vůči státu a povinnost se na naší ochraně aktivně podílet.

Budeme podporovat opatření k zajištění spolehlivé ochrany a obrany územní celistvosti a svrchovanosti České republiky jako základního předpokladu vnější i vnitřní bezpečnosti naší země a jejích občanů.
Budeme posilovat vzájemnou odpovědnost politiků, státních orgánů a občanů za řádné fungování státu a stav společnosti.
Budeme prosazovat a důsledně uplatňovat principy solidarity a spravedlnosti ve vztazích mezi občany a mezi občany a státem.

Oslovujeme a budeme oslovovat všechny občany České republiky, kteří si uvědomují reálné hrozby, vyplývající z chaosu v mezinárodních vztazích, z šíření mezinárodního terorismu, islámského radikalismu, nelegální migrace, kybernetických hrozeb a hrozeb masových epidemií. Naším cílem je posílení suverenity, důvěryhodnosti a bezpečnosti České republiky jak mezi občany, tak na mezinárodní úrovni.
Je na čase vzít svůj osud do vlastních rukou!

CHCEME JEDINÉ – BEZPEČNOU, ODPOVĚDNOU A SOLIDÁRNÍ ČESKOU REPUBLIKU, ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNÝ A KVALITNÍ ŽIVOT NÁS, JEJÍCH OBČANŮ!