Na škole vládne fanatický liberalismus

ROZHOVOR Fanatický feminismus a multikulturalismus. Neziskovky převzaly výuku ve škole. Děti si mohly dělat co chtěly. Zavládl totální chaos. Tak líčí poměry na znojemské základní škole vyhozený učitel Stanislav Balík, major v záloze, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. „Nejvíce ovšem vadilo, že jsem říkal pravdu stejně jako mistr Jan Hus. Vedení školy se mě rozhodlo zlikvidovat, a tak jsem byl rituálně ukřižován všem pro výstrahu,“ vysvětluje. „Byl tam totalitní režim jako na dnešní Ukrajině. Všichni musí být podle jednotného liberálně socialistického světového názoru. Běda někomu, kdo by měl svůj názor, a byl by nedej bože vlastenec. Takový člověk musí být okamžitě zlikvidován,“ dodává.

 

Naposledy jste učil na znojemské základní škole. Mediálně už dostatečně vešlo ve známost, že jste byl odejit, jedním z důvodů bylo, že jste si dovolil v hodině pustit ukázku z kázání mistra Jana Husa. Co vlastně na tom Husově proslovu vedení školy vadilo?

Bylo to v hodině českého jazyka – slohu, kde byl článek „Mistr Jan Hus“, ze kterého se měl udělat konspekt. Paní ředitelka po znojemském „majdanu“ v minulém roce  sundala kříž v ředitelně a zakázala náboženství. Fanatický feminismus a multikulturalismus se stal každodenní prací od té doby. Neziskovky převzaly výuku ve škole. Děti si mohly dělat co chtěly. Zavládl totální chaos. Paní zástupkyně, která mi šla na hospitaci, se radila s paní Bulantovou a rozhodly, že to byl dějepis a taková ukázka byla prý pro děti nevhodná a já jsem prokázal svoji totální pedagogickou neschopnost. Proto mi sdělila, že  bude stále chodit na hospitace ke mně a trhat moji zpětnou vazbu, dokud to nebude podle její představy, tu mi však nesdělila.

Ve sborovně jsem kritizoval inkluzi, a proto na mně paní zástupkyně křičela, že jsem to s žáky nezvládl. Přitom v mé hodině byl řád a kázeň, zatímco v hodinách neziskových aktivistek si mohou děti dělat co chtějí, křičí, skáčou po lavicích, zkrátka džungle před tabulí. Velké množství hodin bylo odebráno pro aktivistky, které propagují multikulturalismus a liberální školu, kde si každý může dělat co chce. Paní zástupkyni se nelíbilo, že jsem bílý muž, doktor filozofie, učil jsem na vysoké škole, v mé hodině byl řád, a ne chaos, děti byly nadšeny a hodinu jsem zvládl bez paní asistentky, která byla nemocná. Nejvíce jí ovšem vadilo, že jsem říkal pravdu stejně jako mistr Jan Hus.

Vedení školy nenávidí křesťanství, autoritu, naši státnost, naše národní dějiny a identitu, ale hlavně to, když se říká pravda. Myslím, že všechno co katolickému kléru vadilo na mistru Janu Husovi, tak vedení školy vadilo na mně. Byl to cílený útok vedení školy a paní Bulantové na mě jako pedagogickou osobnost. Nechtěli na škole kvalitního pedagoga, ale loutku, která papouškuje multikulturalismus a je politicky korektní. Není jistě náhodné, že bylo zlikvidováno celkem deset zaměstnanců školy.

Také jste se vyjádřil v tom smyslu,  že úroveň našeho školství děsivým způsobem poklesla a ani v nejhorších snech jste si nepředstavoval, jaká bude realita. Můžete prozradit, v čem konkrétně?

Když jsem  12. listopadu minulého roku přišel do školy a začal učit, tak jsem nevěřil svým očím. Absolutní nekázeň a neznalosti. Má první otázka z dějepisu byla na naše osobnosti, na které můžeme být hrdí, a nikdo nevěděl. Děti na druhém stupni neumějí pořádně číst, nejsou schopny dát dohromady kloudnou větu, inkluze je poslední hřebíček do rakve našeho školství. Tempo a znalosti se musí přizpůsobit tomu nejslabšímu ve třídě. Děti si v hodinách dělaly co chtěly.

Paní ředitelka zahájila liberální kurs, a tak jsem viděl důsledky její politiky. Musel jsem to vzít pevně do svých rukou a nastolit řád. Paní uklízečka mi říkala, když jsem s ní držel dozor o velké přestávce, že chodí poslouchat za dveře a že v hodinách, kde učím, je klid a pořádek. Trvalo mi tři týdny, než jsem zkrotil třídy, ve kterých si děti dělaly co chtěly. Myslím, že i to, jak jsem se k problému postavil, vedení školy vadilo. Děti se nepřipravují, nejsou zvyklé respektovat autoritu. Třetina dětí na škole je romského původu, já jsem s tím neměl žádný problém, ale někteří kolegové to psychicky nezvládali a byli šíleně frustrováni z té situace, která tam byla. Chtěl jsem na škole učit do důchodu a otevřeně jsem o tom hovořil. Vedení školy se mě rozhodlo zlikvidovat, a tak jsem byl rituálně ukřižován všem pro výstrahu.

V roce 1989 jste byl student na brněnské univerzitě. Jak jste uvedl, před třiceti lety jste bojoval, aby tu nebyla totalita, a nyní vám připadá, že se totalitní prvky znovu objevují jako bychom se v některých věcech vraceli těch třicet let zpátky. V čem se to projevuje?

Totalita se nám vrací v mnoha podobách a nejvíce jsem to pocítil na základní škole Václavské náměstí 8 ve Znojmě. Byl tam totalitní režim jako na dnešní Ukrajině. Všichni musí být podle jednotného liberálně socialistického světového názoru. Běda někomu, kdo by měl svůj názor a byl nedej bože vlastenec. Takový člověk musí být okamžitě zlikvidován. Začala u nás cenzura, mažou se příspěvky na internetu, v televizi a rádiu slyšíme pouze liberálně socialistický světový názor a vše ve veřejném prostoru musí být politicky korektní. Musíte být pro multikulturalismus, feminismus, migranty, rovná práva homosexuálů a upřednostnit vše cizí před domácím, a v tom případě můžete učit na základní škole. Pokud máte svůj zdravý selský rozum a jste vlastenec, tak vás vyhodí z práce.

S těmito jevy se setkáváme všude a situace v médiích je obzvláště alarmující. Když jsem si stěžoval na totalitní praktiky vedení školy a napsal jsem celkem deset dopisů na státní instituce, tak se nic nestalo. Paní ředitelka Jahodová hovořila o tom, že karavana jde dál, navzdory všem vlkům a šakalům. V našem státě se není možné dovolat spravedlnosti. Situace je velmi podobná době mistra Jana Husa, když měl svá kázání. Svobodný projev je dnes umlčován a lidé jsou pronásledováni za to, že říkají pravdu. Dnes máme mnohem blíže k druhé republice než k té první. Plíživá totalita prostupuje celou společností. Ideálům, na kterých vznikla naše první republika, jsme se na hony vzdálili. Současná doba více připomíná druhou republiku, Rakousko-Uhersko a protektorát.

Vzhledem k budoucnosti naší země jste se vyjádřil, že jsou dvě cesty, před kterými stojíme – buď cesta k národnímu státu, nebo cesta majdanizace jako na Ukrajině, kde svrhli barevnou revolucí prezidenta a provedli převrat. Připomínám, že máme za sebou několikatýdenní demonstrace proti premiérovi (ale vlastně i prezidentovi) a po letní přestávce se dá očekávat jejich pokračování s vyvrcholením v listopadu. Ke které z těchto dvou variant máme momentálně blíže?

Obávám se, že proces, který začal roku 2014 na Ukrajině a pokračoval svržením premiéra Fica roku 2018, zasáhne na podzim naši republiku. Musíme si uvědomit, že Ukrajina je za posledních pět let dokonale „somalizována“. Ten stát prakticky přestal existovat. Situace u nás je podobná jako na Ukrajině v roce 2014. Máme lavírujícího premiéra, který připomíná prezidenta Janukovyče těsně před „majdanem“. Janukovyč lavíroval mezi Ruskem a Evropskou unií. Premiér Babiš lavíruje mezi Bruselem a Visegrádem. Maďaři a Poláci mají národní vůdce, my máme premiéra ano-ne. Ráno podporuje Orbána a odpoledne jeho europoslanci hlasují pro přijetí sankcí proti Maďarům.

Nejsme hodnověrní spojenci, nedá se nám věřit, a to se může stát premiérovi osudným. Stejně se to stalo Ficovi, který se velice principiálně stavěl proti migrantům a nakonec obrátil a začal hovořit o posilování jádra EU. Nedlouho poté byl svržen po masových demonstracích, které měly všechny rysy barevné revoluce v duchu „majdanu“. K majdanizaci výrazně na Slovensku přispívá nová prezidentka Čaputová, která je v žoldu globální elity a je trojským koněm v rámci Visegrádu.

Globalistům vadí náš lavírující premiér a principiální prezident. Bude nutné mobilizovat lidi zejména z našeho pohraničí, neboť sudetští Němci financují současný pokus o státní převrat u nás, protože se chtějí zmocnit majetku v pohraničí po prolomení Benešových dekretů, ke kterému došlo po skandálním rozhodnutí soudu, který rozhodl o restituci majetku rodiny Walderode. Je to průlomové rozhodnutí našeho soudu, který hájí cizí zájmy. Politici, kteří chtějí barevnou revoluci u nás, jsou spjati se zájmy sudetských Němců a jsou připraveni zrušit Benešovy dekrety a to, co z naší státnosti zbylo. Jinak řečeno, jsou připraveni realizovat druhý Mnichov a obětovat třetinu našeho území. Z naší historie víme, že to byl pouhý mezistupeň k zániku naší státnosti.

Hlavním motorem těchto demonstrací je mladá generace (i když jsou v tom velkém počtu lidí samozřejmě zastoupeny generace všechny). Nicméně o voličích Zemana a Babiše jejich oponenti říkají, že jsou hlavně z venkova, jsou starší a nemají prý dostatek informací. Sledujeme snad jakýsi generační střet?

Mladá generace je již dlouhodobě vychovávána v duchu globalistů a odnárodnění. Příčinou tohoto stavu je katastrofální situace v našem školství, kterou jsem již popsal. Naprosté selhání střední generace ve výchově. A naše média, která hájí cizí zájmy a formují světový názor, který je zcela v duchu liberálního socialismu.

Z toho nám pak vychází, že prezidenta Zemana volil spíše venkov a menší města, a pana Drahoše, který byl loutkou globalistů, volila spíše velká města, zejména Praha. Věkové ti starší volili více Zemana a mladší více Drahoše. Naše společnost je polarizována a probíhá tu studená občanská válka, která na podzim může vyústit v něco horšího podle vzoru „majdanu“. Praha se má stát tím, čím byl na Ukrajině Kyjev a na Slovensku Bratislava. Mladá generace je stejně zmanipulovaná jako byla v roce 1948. Budeme muset mobilizovat všechny vlastence, zvláště v pohraničí, které má být obětováno v zájmu čtvrté německé říše.

Dnešní EU je projekt liberálně socialistického Německa. Třetí říše byl projekt nacionálně socialistického Německa. Pátou kolonou se stali naši mladí Pražané, kteří se nechají manipulovat. Za nimi stojí globalisté, domácí kolaboranti a sudetští Němci, kteří u nás chtějí instalovat kolaborantský režim.

Vy stojíte na straně silných národních států. Řekl jste s narážkou na maďarského premiéra Viktora Orbána, že v roce 1940 byl Winston Churchill také sám… Nicméně v nedávných eurovolbách euroskeptické strany sice posílily, ale uspěli také třeba Zelení či francouzský prezident Macron. Vrcholné orgány EU obsadili výhradně Západoevropané. Ti asi na posílení národních států tlačit nebudou. Co k tomu říci?

V eurovolbách vznikla patová situace. Zejména je to vidět na Francii. V Německu došlo k potvrzení liberálně socialistického kurzu na další upevňování německých pozic v rámci EU. Němci přebírají vše a Francouzi hrají dnes stejnou roli, jakou hráli jejich kolaboranti v době druhé světové války. Došlo však k něčemu, s čím nepočítali. Kromě Maďarska a Polska se objevil další silný soupeř německé dominance, a to je dnešní Itálie, která má svého nového vůdce v ministrovi vnitra Salvinim. Tento italský politik nesmírně posílil svoji pozici a stane se důležitým bojovníkem proti totalitní zvůli EU. Paní Merkelová má silnou protiváhu v Salvinim proto, že Itálie je třetí největší zemí eurozóny.

V současné EU jsou dva vážné problémy. Jsou to migranti a zadlužení zemí jižní Evropy. Itálie má astronomické dluhy a největší problém s migranty. Euro je zničující pro evropskou ekonomiku a migranti jsou smrtelnou bezpečnostní hrozbou. Salvini převezme pomyslnou štafetu vůdčího bojovníka proti přílivu migrantů. Itálie je velký stát, který se začal emancipovat od totalitní EU, a může se tak stát posledním hřebíčkem do rakve této německé čtvrté říše. Itálie významně přispěla k potopení druhé a třetí německé říše. Přišel čas zániku tohoto utopického liberálně socialistického experimentu v blízké budoucnosti.

Věnoval jste se takzvanému Islámskému státu, napsal jste o něm i knížku. Vojensky je dá se říci poražen. Ale jaká je podle vás nyní situace ohledně islámského terorismu?

Situace je katastrofální proto, že jsou v Evropě desítky tisíc islamistických teroristů a naše bezpečnostní složky o nich pořádně nic neví. Nekontrolovaná migrace umožnila IS přemístit své bojovníky z Blízkého východu do Evropy. V Evropě máme spící buňky, které čekají na vhodnou příležitost, kdy se budou aktivovat. Nepochybuji o tom, že drtivá většina migrantů by se k těmto bojovníkům přidala v případě vojenského střetu. Ti, kteří organizují masovou migraci z Afriky a Blízkého východu do Evropy, dělají vše pro to, abychom v blízké budoucnosti měli zde podobnou situaci jakou jsme mohli řadu let vidět na celém Blízkém východě. Islamisté se připravují na další bojové střetnutí na naší vlastní půdě proti nám Evropanům.

Stanislav Balík