Praha

Zmocněnci ústřední rady hnutí BOS pro kraje a předsedové krajských rad:

Zmocněnec:

Předseda krajské rady: