Poděkování

Vážení přátelé,

Volby do EP jsou za námi. Pro naše politické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS) to byly první volby, kterých jsme se zúčastnili. Očekávali jsme lepší výsledek, ale realita je jiná. Přesto mně dovolte, abych poděkoval všem, kteří přišli do volebních místností a do volební urny vhodili volební lístek s číslem našeho hnutí.

Především však chci poděkovat všem, kteří nám aktivně pomáhali organizovat volební kampaň. Ať už to byli členové našich místních klubů, či sympatizanti BOS. Také děkuji našim kandidátům, kteří se aktivně zapojili do volební kampaně.

Neúspěch v těchto volbách nás nesmí odradit. Věřím, že naše politické hnutí má své místo na naší politické scéně a že potenciál, který máme, bude v další naší činnosti plně využit.

Za ÚRH BOS

Předseda: Ladislav Petráš

Kdo jsme:

 • Jsme občané ČR
 • Jsme otevření všem, kteří mají podobné názory a chtějí společně s námi prosadit náš program
 • Jsme profesionálové, bývalí a v rámci zákona i současní příslušníci armády, policie, zpravodajských služeb, pohraniční stráže, hasičů (včetně dobrovolných), záchranářů, dalších bezpečnostních sborů a složek Integrovaného záchranného systému.
 • Jsme ti, k nimž jste se vždy obraceli a obracíte, když potřebujete pomoc, ti, kteří vždy stáli a stojí mezi Vámi a vším, co ohrožuje životy, zdraví a majetek Vás a Vašich blízkých.
 • Jsme ti, kteří řešili a řeší závažné trestné činy, chránili a chrání hranice a území ČR, byli a jsou připraveni pomáhat Vám nejen v krizových situacích, katastrofách a velkých neštěstích, ale i při zdravotních a dalších problémech běžného života.
 • Jsme ti, kteří nejsou informačně závislí na sdělovacích prostředcích; proto si více než ostatní uvědomujeme rizika, plynoucí z:
  • plíživé islamizace evropských zemí včetně ČR
  • ilegální migrace, mezinárodního terorizmu a s tím spojeného  nárůstu počtu kriminálních trestných činů
  • možnosti  vzniku válečného konfliktu na území Evropy.
 • Jsme ti, kteří vždy byli, jsou a budou připraveni pomoci, ve dne i v noci, 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Kdo nejsme:

 • Nejsme populisté. Neslibujeme a neděláme nic, co neumíme a čemu nerozumíme.
 • Nejsme negativisté, házející špínu na všechny, kdo s námi nesouhlasí a na všechno, co se nám nelíbí.
 • Nejsme ani zkorumpovaní, ani zatížení závažnými trestnými činy (ty naopak odhalujeme).
 • Nejsme zavázáni jakýmkoliv lobbistickým skupinám, které by nás ovlivňovaly při prosazování potřebných zákonů v neprospěch občanů.

Obracíme se na všechny občany bez rozdílu věku, na studenty a všechny mladé lidi, kterým není lhostejný současný vývoj naší země ani jejich vlastní budoucnost, aby se zamysleli nad naším programem a sdíleli ho. A stejně jako jste v roce 1989 vyšli hromadně do ulic, vyjděte v co největším počtu k volebním urnám a volte podle svého svědomí.

[wpforms id=“150″ title=“true“]