Evropská komise chce ovlivnit volební kampaň do Evropského parlamentu

Evropská komise nechce ovlivnit jen letošní kampaň do Evropského parlamentu ale chce ovlivnit i další národní a místní volby, které se budou konat v členských státech i v roce 2020.

 V červnu 2018 vyzvali představitelé členských státu EU Evropskou komisi, aby do prosince 2018 předložila Akční plán s konkrétními návrhy na koordinovanou reakci EU na problém dezinformací. Jeho účelem je podle nedávné tiskové zprávy Evropské komise zjevně „chránit její demokratický systém a veřejné diskuse vzhledem k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu v roce 2019, stejně jako řadě národních a místních voleb, které se budou konat v členských státech v roce 2020“.

Evropská komise zveřejnila 5. prosince 2018 tento Akční plán, který se zaměřuje na čtyři oblasti:

  1. Vylepšení odhalování dezinformací (EK na tento projekt vyhradila 5 milionů EUR).
  2. Koordinovaná reakce – unijní instituce a členské státy vytvoří Systém rychlého varování „s cílem usnadnit sdílení dat a hodnocení dezinformačních kampaní“. Systém rychlého varování bude zřízen do března 2019 a bude „doplněn o další posílení příslušných zdrojů.“
  3. Online platformy a mediální průmysl jsou vyzývány k tomu, aby zajistily „transparentnost politické reklamy, zintenzívnily úsilí při uzavírání aktivních falešných účtů, spolupráci s ověřovateli faktů a akademickými pracovníky při odhalování dezinformačních kampaní a ověřený obsah více zviditelnily a rozšířily“ v souladu s dříve podepsaným Kodexem postupů proti dezinformacím.
  4. Zvyšování uvědomělosti občanů – „Kromě cílených kampaní na zvyšování uvědomělosti budou unijní instituce  a členské státy podporovat mediální gramotnost prostřednictvím specializovaných programů. Podpora bude poskytována multidisciplinárním  týmům nezávislých ověřovatelů a výzkumných pracovníků, kteří budou  odhalovat dezinformační kampaně na sociálních sítích.“

 Akční plán se opírá  už o dříve zavedený „Kodex postupů proti dezinformacím“, který v říjnu též podepsali takoví online giganti jako Facebook, Google, Twitter a Mozilla. Podle komisaře EU pro bezpečnostní unii sira Juliana Kinga je „Kodex postupů je nezbytnou zbraní proti používání on-line fake news a dezinformací, které představují pro naši společnost vážnou bezpečnostní hrozbu. Internetové platformy musí hrát důležitou roli v boji proti zneužívání jejich infrastruktury nepřátelskými aktéry a při udržování jejich uživatelů a společnosti v bezpečí.“

Další podobná prohlášení řady vysokých funkcionářů lze shrnout výrokem šéfky zahraniční politiky  EU Federicy Mogherini , která prohlásila „je naší povinností chránit tento prostor a neumožnit nikomu šířit dezinformace, které rozdmýchávají nenávist, rozdělování společnosti a nedůvěru v demokracii.“

Kromě Kodexu EU organizovala Evropská komise několik dalších  iniciativ zaměřených na posílení cenzury. Nedávno například vyzvala k předkládání  návrhů  jak „sledovat, předcházet a potlačovat on-line projevy nenávisti“. Sponzoruje také projekty, které „vedou“ novináře k tomu, co psát. EU v rámci unijního programu práv, rovnosti a občanství (REC) financuje vydávání příručky s pokyny pro novináře o tom, jak psát o migrantech a migraci. Tyto pokyny jsou součástí projektu RESPECT WORLDS, který je financován také EU a jehož cílem je „podpora kvality podávání zpráv o migrantech  a etnických a náboženských menšinách jako nezbytného nástroje proti nenávisti.“

Výše uvedené výroky zní příliš vznešeně když EU chce chránit své občany. Ve skutečnosti  ale dělá ze svých občanů retardy bez vlastního názoru. Celé to divadlo  Evropské komise je tak průhledné, že to je až úsměvné. Podstatné je ovšem to, že čas zúčtování s byrokraty EU se blíží a jejich strach je tak oprávněný.  

Kandidáti hnutí BOS ( BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA) do Evropského parlamentu jsou ale jiného názoru než Evropská komise. V žádném případě se nedají  zastrašit ani zmanipulovat a proti nesmyslným kodexům a akčním plánům se staví se zdravým selským rozumem, který demokraticky zvítězí.

Ing. Věstislav Křenek, krajský zastupitel a člen ÚRH BOS