BOTY NAŠEHO PŘEDSEDY VLÁDY

Je to již delší doba, co se vrátil náš premiér A. Babiš z oficiální návštěvy v USA. Našim oficiálním tiskem proběhlo pár zpráv o této výjimečné návštěvě a o přátelském setkání D. Trumpa s A. Babišem. Nejvíce pozornosti bylo asi věnováno pochvale, kterou „vysekl“ D. Trump botám našeho premiéra. Druhou frekventovanou zprávou z tohoto setkání politiků bylo to, že oba jaksi pozapomněli své ženské protějšky před Bílým domem, kde se měli všichni společně fotografovat, ale muži zřejmě pospíchali dovnitř, aby měli více času na hodnocení. Tisková konference na závěr společného jednání nebyla a tak naše média jaksi upozadila také obsah společného projednání politických otázek.

Co tedy tito státníci projednali a co to bude znamenat pro ČR? Pozorně jsem si pročetl „Společné prohlášení prezidenta Spojených států amerických, D. J. Trumpa a předsedy vlády ČR A. Babiše“. Hned druhý odstavec mě nadchl. Konstatuje se v něm: „Jako vedoucí představitelé Spojených států a České republiky znovu potvrzujeme svůj závazek ke společným demokratickým hodnotám, osobní svobodě, právnímu státu a nezávislým institucím. Sdílíme názor, že mír, bezpečnost a prosperita závisí na spolupráci suverénních národů“.

Slova, za která osobně dám hlavu na špalek. Jen si nejsem jist, o kom to vlastně to společné prohlášení je. O USA a ČR určitě ne. Vždyť o našem právním státu se už píší legendy a s našimi nezávislými institucemi je to obdobné. Stačí si jen vzpomenout na uplatňování práva vůči dolním 10 miliónům a „těm nahoře“. Nevím, jak v USA, tamní situaci neznám, ale u nás jsem mnohdy na pochybách. Ale jak může existovat právní stát, když mezinárodní právo bylo rozvráceno. Rozvráceno zejména „právním státem“ USA. Dnes existuje jediné mezinárodní právo – tím je právo silnějšího. To se zákonitě musí dotýkat i obsahu pojmu „právní stát“.

Také druhé větě nerozumím. Samozřejmě, že mír a prosperita závisí na rovnocenné spolupráci rovnoprávných a suverénních států. Tuto akademickou větu bez jakékoliv vazby na současnou realitu ve vztazích mezi státy a národy si tito politici mohli odpustit. Vždyť ČR není de facto žádným suverénním státem. Naopak, naše republika je vydíratelná ve všech oblastech, které by měly být základem pro naši suverenitu. Ať už je to oblast ekonomická, surovinová, monetární, potravinová atd., atd. Už vůbec nemluvím o oblasti bezpečnostní.

Další odstavec společného prohlášení těchto dvou politiků mě přímo vyděsil: „Jsme i nadále přesvědčení, že aliance NATO zaručuje transatlantickou a evropskou bezpečnost. Znovu potvrzujeme, že naše závazky na každého člena aliance v rámci společné bezpečnosti činí 2% na investice do obrany a modernizace svých ozbrojených sil.“ Hned mě napadlo, že USA, ale i ČR chtějí z této aliance vystoupit. Vždyť USA dlouhodobě porušují závazná ustanovení Severoatlantické smlouvy!!! V rozporu s touto smlouvou vedly a vedou desítky nezákonných válek. Některé další státy, zejména V. Británie, Francie, SRN, ale také ČR jim v tom úspěšně sekundují. Takže NATO může transatlantickou a evropskou bezpečnost zaručit pouze za předpokladu, že státy, které tuto smlouvu porušují, budou z aliance vyloučeny, nebo z ní dobrovolně odejdou. Potom budou vytvořeny základní podmínky pro realizaci výše uvedených vět ze společné deklarace. Pouze v tom případě také bude smysluplné vynakládat 2% na AČR, která bude plnit jen úkoly vyplývající z naší Ústavy a našich zákonů – realizovat obranu teritoria ČR, na teritoriu ČR.

S tím, co jsem napsal výše, těsně souvisí i další článek společného prohlášení: „Zůstáváme pevní v podpoře ukrajinské suverenity a územní celistvosti, jakož i v pokračujících sankcích proti Rusku. Chválíme statečnost a obětavost Spojených států a českých jednotek sloužících bok po boku v Afghánistánu.“ Nevím jak posuzovat toto prohlášení ve srovnání s konkrétní praxí USA, aniž bych musel konstatovat, že je to ze strany USA farizejství, obelhávání veřejnosti a že si z celého světa dělají legraci. To bych nerad, ale D. Trump mně to asi nevysvětlí. A. Babiš by to ale vysvětlit měl. O co se jedná? Uvedu jen několik příkladů, kdy USA porušují suverenitu jiných států a popírají jejich územní celistvost (a přitom proti USA nejsou zavedeny žádné sankce). Například na území suverénní Sýrie dlouhodobě, bez jakékoliv opory v zákonech (včetně v rozporu s rezolucí RB OSN) operují ozbrojené síly USA. Druhý příklad z posledních dnů: USA uznaly, v rozporu s rezolucí RB OSN, Izraelem anektované území Golanských výšin za území Izraele.

Chválit statečnost vojáků v Afghánistánu můžeme. Ti vojáci tam nešli sami. Ty vojáky tam poslali politici, kteří také nesou odpovědnost za 17 let nepřetržitých bojů o prosazování demokracie, o kterou v Afghánistánu nikdo nestojí. Prostě – my jim tu demokracii zavedeme, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni!

No a od otázek bezpečnosti vojenské se společné prohlášení přesunulo k otázkám bezpečnosti energetické. „Spojené státy a Česká republika potvrzují, že energetická bezpečnost je nedělitelným pilířem národní bezpečnosti každé země. Budeme spolupracovat na prozkoumání příležitostí vyplývajících z transformace energetických trhů … Budeme dále zkoumat potenciální přínosy rozvoje regionální energetické infrastruktury ve střední Evropě.“

Sláva, už víme, kdo bude mít příležitost dostavět naše atomové elektrárny. Vždyť již nyní několik let zkoumáme, jak použít dříve nepoužitelné jaderné palivo dodávané krachující firmou Westinghouse Elecric. O našich těsných ekonomických vazbách na USA (někteří jedinci prohnaně tvrdí, že jednostranných a vazalských) svědčí i další část společného prohlášení: „Obě naše země budou usilovat o zajištění bezpečných a spolehlivých telekomunikačních sítí a dodavatelských řetězců, aby se snížilo riziko škodlivé kybernetické aktivity.“

A je vymalováno. Vždyť ještě před tímto prohlášením jsme úspěšně zabránili pronikání na náš trh kyberneticky škodlivým technologiím a aktivitám čínské firmy Huawei. Ano, třeba na rozdíl od SRN, která má své zkušenosti s kybernetickou škodlivostí firmy „Made in USA“ v rámci jejích úspěšných odposlechů vrcholových politiků SRN, včetně kancléřky A. Merkelové.

Tak nevím, jestli to známé heslo prezidenta D. Trumpa „Amerika na prvním místě“ není také heslem A. Babiše. Asi ti naši vrcholní politici, pokud si nechtěli udělat z ostudy kabát, měli raději zůstat jen u té pochvaly bot A. Babiše.

Ladislav Petráš, březen 2019